Zeer schoonen fotogrammen te bezichtigen op http://www.lemmert.be/berichtaandebevolking.
Hieronder een kleine selectie...